Καλύπτεται η τρέχουσα πραγματική αξία του οχήματος κατά την ημέρα απώλειάς του, ενώ δεν καλύπτει ζημιές ή απώλειες εξαρτημάτων κατά την διάρκεια της κλοπής ( εκτός αν έχουμε και Μερική κλοπή ). Αν σε διάστημα 90 ημερών από την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί η δήλωση κλοπής, το αυτοκίνητο ή μέρος αυτού βρεθεί, η ασφαλιστική εταιρία δεν καταβάλλει αποζημίωση. Αν παρέλθει το διάστημα των 90 ημερών, χωρίς κανένα στοιχείο του αυτοκινήτου, τότε ο ιδιοκτήτης εισπράττει το ποσό για το οποίο ήταν ασφαλισμένο το όχημά του.

   

                              

 

   

Χρηματιστήριο

Πηγή:www.reporter.gr