Το αυτοκίνητό σας φροντίστε να είναι ασφαλισμένο στη τρέχουσα αξία του, για να μη βρεθεί υπασφαλισμένο ή υπέρασφαλισμένο.

Στην πρώτη περίπτωση ο ασφαλισμένος εισπράττει αναλογία της αποζημίωσής του σε περίπτωση ζημιάς ενώ στη δεύτερη θα λάβει ακριβώς τη τρέχουσα αξία του οχήματος τη δεδομένη χρονική στιγμή, παρόλο που έχει ασφαλιστεί για παραπάνω ποσό, γιατί η ασφάλιση έχει σκοπό να δώσει πίσω στον ασφαλισμένο την πραγματική αξία του αντικειμένου που ασφάλισε και να μην τον καταστήσει αδικαιολόγητα πλουσιότερο.

   

                              

 

   

Χρηματιστήριο

Πηγή:www.reporter.gr